Tuesday, June 16, 2015

Caesalpinia pulcherrima - Peacock Flower - Ayayatao/Dwarf Poinciana, flamboyan-de-jardin.(மயிர்கொன்றை)

 மயிர்கொன்றை/ Mayirkonrai

Caesalpinia pulcherrima - Peacock Flower - Ayayatao
Common Name:  Peacoke flower, Pride of Barbados, Poinciana, Red bird of paradise, Mexcican Bird of Paradise, Dwarf Poinciana, flamboyan-de-jardin.


It has many names.Pride of Barbados-latin name Caesalpinia pulcherrima. Very Beautiful!

இலங்கையில் இப்பூ மரம் அதிகமான இடங்களில் காணப்படும். ஒரேஞ்-சிவப்பு  நிற இதழின் ஓரங்களில் மஞ்சள் நிறம் காணப்படுவது இப்பூவின் அழகை மேலும் மெருகூட்டும். இதன் இலைகள் சிறகு போன்று அமைந்திருக்கும்.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...