Friday, October 20, 2017

எங்கள் வீட்டுத் தோட்டம் - 2017

எங்கள் வீட்டுத் தோட்டம் - 2017

எமது சிறிய தோட்டத்தில் தக்காளி, போஞ்சி, மிளகாய், வெள்ளரி, துளசி (பேசில்), இனப்பூண்டு (chives), கொத்தமல்லி, சாலட் இலைகள்  மற்றும் சில பூ மரங்களும் நட்டினோம்.

Add captionகொத்தமல்லி

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...